Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Професор по историја
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 24,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватно средно училиште ЈАХЈА КЕМАЛ Скопје
Адреса настава на турски јазик
E-mail
Телефон 3240024
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка