Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Пекар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Да
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Попладне;
Работно време 9:00-5:00
Неделно часови 40
Основна плата 17,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Квалификуван
Образовен профил ПЕКАР
Степен 3.
Образовна установа Училишта за кв работници - хемиско технолошки и пр
Информации за правно лице
Правно лице Занаетчија Фурна НИКОЛА ЌАПУНКА Мирјана Илија Митеска Скопје
Адреса ФИНСКА ББ /ТЦ-лок.24
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка