Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Келнер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09.00-24.00
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини Вештини за продажба и маркетинг;Добар;динамичност;да има работно искуство;
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство и трговија ЏУЗЕПЕ ДООЕЛ Гевгелија
Адреса ПЕТАР МУСЕВ 24
E-mail
Телефон 072243231
Општина
Место Гевгелија
Забелешка