Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Работно место Инструктор за возење
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Двократно;
Работно време 08-12 16-20
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за обука на кандидати за возачи на моторни возила трговија на големо и мало ремонт сервис и услуги АС-КОКО ДООЕЛ-Скопје
Адреса ЈАНИ ЛУКРОВСКИ 3
E-mail
Телефон 3171659
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка