Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги З и В-КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје
Адреса 11 13
E-mail
Телефон
Општина
Место Јурумлери
Забелешка