Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Работно место Работник за едноставни работи, нераспределен на друго место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09-17
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Фаст Фуд ГРИН БУРГЕРС ДДН ТП Христина Љубомир Димческа Гостивар
Адреса 18-ТИ НОЕМВРИ 4
E-mail
Телефон
Општина
Место Гостивар
Забелешка