Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Работно место Продавач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Во смени;
Работно време Iсм 7-12,IIсм 14-19
Неделно часови 35
Основна плата 10,080.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги НАЈА ЦЕН-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје
Адреса 4-ТИ ЈУЛИ 136 Ѓ
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Ѓорче Петров
Забелешка