Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Хигиеничар на производствени - работни простории
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за услуги и трговија САНТЕ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Адреса ЛЕРМОНТОВА 3
E-mail
Телефон 072307080
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка