Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Хигиеничар на станбен и деловен простор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 15
Слободни места 14
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 11
Неделно часови 11
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за хигиенско-технички услуги ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје
Адреса ИВАН КОЗАРОВ 5
E-mail
Телефон 3135450
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка