Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Автомеханичар, мајстор
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време од 08 до 16
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија транспорт шпедиција и услуги СИМС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Адреса 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 8/1-9
E-mail
Телефон 2534220
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка