Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,промет и услуги ИДДЕА ДООЕЛ Тетово
Адреса МАРШАЛ ТИТО 19
E-mail
Телефон 078-337-407
Општина
Место Тетово
Забелешка