Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Келнер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16 16-24
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија ,угостителство и услуги УРБАН ЏАНГЛ ДОО Скопје
Адреса ДРЕЗДЕНСКА 19/ламела 2-лок.9
E-mail
Телефон 070353681
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка