Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Работно место Хигиеничар на станбен и деловен простор
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, производство,трговија и услуги МАРКПЕТ СТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Дихово Битола
Адреса 3 57
E-mail
Телефон
Општина
Место Дихово
Забелешка