Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Шпедитерски техничар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт,трговија и услуги увоз-извоз ОРЕПРОМ-М 2008 ДООЕЛ с.Просениково Струмица
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 68
E-mail
Телефон 034-364-320
Општина
Место Струмица
Забелешка