Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Негувател на деца во градинка
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07,00-15,00
Неделно часови 40
Основна плата 14,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил Матурант од гимназија
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - гимназии
Информации за правно лице
Правно лице Општинска Јавна установа за деца-детска градинка 23 АВГУСТ Берово
Адреса ул.,,кеј на ЈНА,,бр.5
E-mail
Телефон 033471039
Општина
Место Берово
Забелешка