Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 7-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за промет, трговија и услуги УНИМЕРКАНТ - КЕТЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса ул скупу 6-9
E-mail
Телефон 075338369
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка