Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Хигиеничар на производствени - работни простории
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16 12-20
Неделно часови 40
Основна плата 12,300.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа во мешовита сопственост - Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје
Адреса СКУПИ 5 А
E-mail
Телефон 3099614
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка