Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Професор по математика
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 20
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Професор ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - природно математички
Информации за правно лице
Правно лице Приватно Средно Училиште АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје
Адреса бул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 22
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка