Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Професор по биологија
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 16,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл.инж. ПО БИОЛОГИЈА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - природно математички
Информации за правно лице
Правно лице Приватно Средно Училиште АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје
Адреса бул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 22
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка