Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Општ работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 11,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ДИГИТ ЕКСПРЕС ММ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Адреса бул. АВНОЈ 80/1-8
E-mail
Телефон 076469416
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка