Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 14,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;Германски;Италијански;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице КОНЦЕПТ СС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 71/Б
E-mail
Телефон 3228831
Општина
Место Скопје - Бутел
Забелешка