Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Менаџер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време
Работно време 08:30-16:30
Неделно часови 40
Основна плата 30,750.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;Германски;
Вештини MS Office;Auto Cad;
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл.МЕНАЏЕР ПО БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - туризам и бизнис логистика
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија транспорт и услуги Ф & М 2017 ДОО Експорт-Импорт с.Врапчиште,Гостивар
Адреса Беловиште бр.51 , Гостивар
E-mail mfdoo2017@gmail.com
Телефон 078222313
Општина
Место Гостивар
Забелешка