Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Инженер за организација на производството
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 9
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8 часа
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ СТРУМИЦА
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ТИРЗ Р-605
E-mail
Телефон
Општина
Место Свидовица
Забелешка