Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Сметководител
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство 2
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08.30-16.30
Неделно часови 40
Основна плата 13,200.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен 4.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Адреса ул. 16-та Македонска бригада 2, Скопје
E-mail h.ruzinovska@automakedonija.com.mk
Телефон 3103130
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка