Информации за огласот
Објавен на 12.01.2018
Огласот трае до 17.01.2018
Занимање според НКЗ Магационер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08.30-16.30
Неделно часови 40
Основна плата 21,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКЕНА-АВТОДЕЛОВИ експорт-импорт ДОО Скопје
Адреса беласица бр 2
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка