Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Работно место Доктор по општа медицина
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 7-15
Неделно часови 40
Основна плата 23,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки Државен испит за лекари;
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - медицински науки
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа- Поликлиника со две ординации по општа стоматологија,ординација по општа медицина и биохемиска лабараторија Д-Р ВАНЧО-ВРАТНИЦА Јегуновце,Јегуновце
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ
E-mail dr_vanco_vratnica@yahoo.com
Телефон 070910286
Општина
Место Јегуновце
Забелешка