Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Занимање според НКЗ Брокер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09:00-11:00
Неделно часови 10
Основна плата 12,008.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Адреса БАЛКАНСКА 1/I -28
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка