Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Занимање според НКЗ Општ работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија, производство и услуги ДАРИНИ КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Адреса 11-ТИ ОКТОМВРИ 102
E-mail
Телефон
Општина
Место Прилеп
Забелешка