Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Занимање според НКЗ Составувач на градежна столарија
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Трговско друштво за производство,трговија на големо и мало и маркетинг ЈУНИОР Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Адреса Индустриска Зона с. Доброшане Куманово
E-mail junior.kumanovo@gmail.com
Телефон 031452282
Општина
Место Куманово
Забелешка