Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Работно место Пекар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 0
Распоред на работно време Попладне;
Работно време 20-03
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил Матурант од гимназија
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - гимназии
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги ФРИ-ПЕК ДООЕЛ увоз-извоз Виница
Адреса МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН ББ
E-mail
Телефон 033364604;07035
Општина
Место Виница
Забелешка