Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07-15 15-23
Неделно часови 40
Основна плата 12,060.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил Матурант од гимназија
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - гимназии
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАПРО ДООЕЛ Пробиштип
Адреса ЦВЕТКО ТОНЕВ 9
E-mail
Телефон 071355967
Општина
Место Добрево
Забелешка