Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Работно место Портир (заштита на лица и имот)
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16,16-00,00-08
Неделно часови 40
Основна плата 13,420.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
Адреса ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА ХОТЕЛ -ФЛАМИНГО
E-mail
Телефон 034/210143
Општина
Место Гевгелија
Забелешка