Информации за огласот
Објавен на 22.06.2018
Огласот трае до 27.06.2018
Занимање според НКЗ Медицинска сестра
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09-17
Неделно часови 40
Основна плата 13,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ГЕНТА-МЕД Дебар
Адреса Амди леши бб
E-mail
Телефон 070543229
Општина
Место Дебар
Забелешка