Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 15.10.2018
Занимање според НКЗ Келнер
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Попладне;
Работно време 18-22
Неделно часови 20
Основна плата 12,200.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ТП СЕРВАНТЕС Зоранчо Јордан Коцев Виница
Адреса Ул. АНГЕЛ ВИНИЧКИ бр.3
E-mail
Телефон 071691956
Општина
Место Виница
Забелешка