Информации за огласот
Објавен на 09.10.2018
Огласот трае до 14.10.2018
Занимање според НКЗ Самостоен стручен соработник
Работно место Стручен работник во РРК Куманово
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 12 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 32,064.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил
Степен VIБ
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ЦР на РМ- РЕГИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИОНА КАНЦЕЛАРИЈА КУМАНОВО
Адреса СКОПЈЕ, КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 1
E-mail
Телефон 023288100
Општина
Место Куманово
Забелешка