Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 15.10.2018
Занимање според НКЗ Фармацевт за испитување и контрола на лековите
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 50,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за застапување,услуги и трговија на големо и мало ИНТЕК-МАК Огниан увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
Адреса ВОИН ДРАШКОВИЌ ББ
E-mail
Телефон 075444285
Општина
Место Скопје - Ѓорче Петров
Забелешка