Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 10.01.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место Продавач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-14,13-22
Неделно часови 20
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги ТИМ ТРЕИД АГ ДООЕЛ,увоз-извоз Битола
Адреса ПРОГРЕС 104
E-mail
Телефон
Општина
Место Битола
Забелешка