Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 15.10.2018
Занимање според НКЗ Машински инженер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 3
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08.30 - 16.30
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје
Адреса МАКСИМ ГОРКИ 5/2
E-mail mkjobs@matthey.com
Телефон 3251-301
Општина
Место Бунарџик
Забелешка