Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 17.10.2018
Занимање според НКЗ Шанкер
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 4
Слободни места 3
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09-24
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, трговија и услуги НАЛЕЈ ЈУНИОР ДООЕЛ Скопје
Адреса бул. ЈАНЕ САНДАНСКИ 118
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Аеродром
Забелешка