Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 15.10.2018
Занимање според НКЗ Административен службеник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија на големо и мало ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Адреса ПРВОМАЈСКА ББ
E-mail
Телефон 2728080
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка