Информации за огласот
Објавен на 12.10.2018
Огласот трае до 15.10.2018
Занимање според НКЗ Возач на лесни доставни возила
Работно место Возач на лесни доставни возила
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16 ч.
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СИБЕЛЕС БК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Адреса МИРЧЕ АЦЕВ 39
E-mail
Телефон 071/260-543
Општина
Место Куманово
Забелешка