Информации за огласот
Објавен на 21.02.2019
Огласот трае до 24.02.2019
Занимање според НКЗ Возач на камион
Работно место Возач на камион
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за автотранспорт, трговија и услуги АНЕ-ТРАНШПЕД извоз-увоз ДООЕЛ Велес
Адреса БЕЛГРАДСКА 5
E-mail
Телефон
Општина
Место Велес
Забелешка