Информации за огласот
Објавен на 21.02.2019
Огласот трае до 24.02.2019
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ЦОФИЦАБ ЕАСТЕРН ЕУРОПЕ СРЛ Aрад Романија - Главна Подружница Скопје, Република Македонија
Адреса КОСТА ВЕСЕЛИНОВ 5/1-2
E-mail
Телефон
Општина
Место Кавадарци
Забелешка