Информации за огласот
Објавен на 21.02.2019
Огласот трае до 21.06.2019
Занимање според НКЗ Гробар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8h
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги МАРКОВА КОЛИБА ДООЕЛ увоз-извоз Виница
Адреса ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ
E-mail
Телефон 078289125
Општина
Место Виница
Забелешка