Информации за огласот
Објавен на 21.02.2019
Огласот трае до 24.02.2019
Занимање според НКЗ Службеник за општи работи
Работно место Проектен координатор
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 9-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил Матурант од гимназија
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - гимназии
Информации за правно лице
Правно лице Здружение за културна соработка ИНТЕРКУЛТУРА Скопје
Адреса Бутелска 2/7
E-mail interkultura.info@gmail.com
Телефон 077589632
Општина
Место Скопје
Забелешка