Информации за огласот
Објавен на 21.02.2019
Огласот трае до 24.02.2019
Занимање според НКЗ Физиотерапевтски техничар
Работно место Физиотерапевт
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - медицински
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЕМ-ДЕНТ с.Студеничани Студеничани
Адреса ул.4 бр.109А Студеничани
E-mail em.dent@yahoo.com
Телефон
Општина
Место Студеничани
Забелешка