Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Магационер
Работно место Магационер
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40 часа
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, услуги и трговија КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп
Адреса БЕРОВЦИ
E-mail
Телефон 048-413-705
Општина
Место Беровци
Забелешка