Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Рецепционер
Работно место рецепционер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 20
Неделно часови 20
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил РЕЦЕПЦИОНЕР
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - туристички и угостителски
Информации за правно лице
Правно лице КОНЦЕПТ 2019 ДООЕЛ Скопје
Адреса ВАСИЛ ЃОРГОВ 31Б-4/1/9
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка