Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Сметководител
Работно место Сметководител со искуство,не е задолжително да има лиценца
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги БАД-АГЕНС Бадева Зорка ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци
Адреса ПАНО МУДАРОВ 13
E-mail
Телефон 075239360
Општина
Место Кавадарци
Забелешка