Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 12.07.2019
Занимање според НКЗ Собарки
Работно место Собарка
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 20
Неделно часови 20
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Полуквалификуван
Образовен профил СОБАРКА
Степен 2.
Образовна установа Непотполно средно училиште
Информации за правно лице
Правно лице КОНЦЕПТ 2019 ДООЕЛ Скопје
Адреса ВАСИЛ ЃОРГОВ 31Б-4/1/9
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка